Milieu

Milieu

Hooghoutplant hecht veel waarde aan een milieuvriendelijke teelt. De gehele kwekerij is gecertificeerd onder Milieukeur. Binnen Milieukeur worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Planten die onder Milieukeur zijn gecertificeerd voldoen aan de duurzaamheidscriteria die door de Rijksoverheid zijn opgesteld.

Voor meer informatie zie www.milieukeur.nl