Środowisko

Środowisko

Hooghoutplant zobowiązuje się do produkcji roślin przy użyciu przyjaznych dla środowiska metod. Zaostrzone przepisy są przestrzegane w przypadku stosowania nawozów i pestycydów zgodnie z PlanetProof (holenderski znak jakości środowiska). Cała szkółka posiada certyfikat Ecolabel. Oznacza to, że nasze rośliny, posiadające certyfikat Ecolabel, spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju ustalone przez rząd niderlandzki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.planetproof-international.eu